KL-kirjat / Politiikka ja julkisuus


Julkisuuden merkitys on media-aikakaudella lisääntynyt. Erityisesti sen merkitys on lisääntynyt politiikassa. Politiikkaa tehdään julkisuudessa ja politiikkaa tehdään myös julkisuutta varten. Eri viestimet vaikuttavat ratkaisevasti siihen, minkä sisällön politiikka julkisuudessa saa.

Politiikka ja julkisuus on kirja jossa eri kirjoittajat lähestyvät mielenkiintoisella tavalla vaihtelevista näkökulmista politiikan ja julkisuuden välistä suhdetta. Kirjoittajien joukossa on niin käytännön journalisteja, tutkijoita kuin poliittisen julkisuuden kohteena olleita henkilöitäkin.

Vaikka kysymyksessä on Keskustan Lehtimiehet ry:n 70-vuotisjuhlakirja, kaikki kirjoittajat eivät edusta keskustalaista aatemaailmaa.

Kirjan tiedot

Toimittanut Juhani Wiio
Kirjoittajat:
Bo Ahlfors, Maria Kaisa Aula, Lasse Kangas, Erkki Laatikainen, Markku Laukkanen, Seppo Niemelä, Alpo Rusi, Leif Salmen, Bo Stenström, Juhani Wiio, Risto Volanen ja Paavo Väyrynen.

ISBN 952-90117-17
Gummerus Kirjapaino Oy
Jyväskylä 1989
s. 137, 135mm x 210 mm

Hinta: 10 euroa