Uutisarkisto

2007-10-06 Keskustan Lehtimiesten kannanotto tekijänoikeuskysymysten siirtoon

Arvoisa median edustaja,

Ohessa Keskustan Lehtimiesten kannanotto vapaasti julkaistavaksenne. Yhdistys otti vuosikokouksessaan Helsingissä kantaa ajankohtaiseen tekijänoikeuskysymykseen. Uudessa Vanhasen II hallituksen ohjelmassa aiotaan selvitää, tulisiko tekijänoikeuskysymykset siirtää opetusministeriöstä uuteen elinkeinoministeriöön. KL:n jäsenistön mielestä tekijänoikeudet ovat kulttuuripolitiikkaa, joten ne on säilytettävä jatkossakin osana opetusministeriön toimialaa.

Ystävällisin terveisin,

Tuomas Koivuniemi
toiminnanjohtajaja (oto)
Keskustan Lehtimiehet

Keskustan Lehtimiehet säilyttäisivät tekijänoikeudet opetusministeriössä

Keskustan Lehtimiesten vuosikokouksen mielestä tekijänoikeuksiin liittyvät asiat on jatkossakin säilytettävä opetusministeriössä. Hallitusneuvotteluissa kaavailtiin niiden siirtämistä uuteen elinkeinoministeriöön. Tekijänoikeudet ovat kulttuuripolitiikkaa, lehtimiesjärjestö huomauttaa.

Keskustan Lehtimiesten vuosikokouksen mielestä tekijänoikeuksiin liittyvät asiat on säilytettävä osana opetusministeriön toimialaa. Vanhasen II hallituksen ohjelmaneuvotteluissa kaavailtiin niiden siirtämistä ensi vuoden alussa perustettavaan elinkeinoministeriöön.

Lehtimiesjärjestön mielestä oli hyvä, että tämä siirto hallitusneuvotteluissa torjuttiin. Suomessa tekijänoikeudet on leimattu kilpailukyvyn esteeksi. Keskustan Lehtimiehet toteavat, ettei suurten mediatalojen tai IT-yritysten tarkoituksena ole saattaa tekijänoikeuksien alaista aineistoa vapaasti kaikkien saataville, vaan siirtää ne kaupallisten intressien palvelukseen.

Tämä heikentäisi paitsi tekijöiden myös aineistojen muiden käyttäjien ja kuluttajien asemaa. Se murentaisi lisäksi kulttuurin suojaamista ja edistämistä, kannanotossa todetaan.

Hallitus on luvannut selvittää tekijänoikeuksien siirtokysymystä. Lehtimiesten mielestä hallituksen on syytä kunnioittaa tekijänoikeuksia ja säilyttää ne osana kulttuuripolitiikkaa. Myös muualla Euroopassa tekijänoikeudet katsotaan kuuluviksi kulttuuripolitiikan piiriin.Edelliset uutiset:
» 2019-05-19 Keskustan Lehtimiehet ry.
» 2007-10-06 Keskustan Lehtimiesten kannanotto tekijänoikeuskysymysten siirtoon
» 2007-10-01 Syyskokous 2007: yhdistyksen uusi hallitus
» 0000-00-00 Keskustan Lehtimiehet